Stratený viadukt

Koprassky viadukt
Po Viedenskej arbitráži stratilo bývale Československo veľkú časť územia v prospech susedných štátov. Úprava hraníc výrazne narušila aj celistvosť železničných sietí. Preto sa slovenská vláda musela zamerať v rámci svojej dopravnej politiky na urýchlenú výstavbu nových železničných úsekov, ktoré by nahradili stratu dráh odstúpených Maďarsku. Tzv. gemerskými spojkami mala byť prepojená existujúca železničná sieť ako náhrada za časť trate Muráň - Plešivec a prepojenie Dobšinej s Rožňavou. Spojky mali byť tri - na úseku Tisovec - Revúca, Chyžnianska Voda (dnešný Lubeník) - Slavošovce a Štítnik - Nižná Slaná.

Koprassky viadukt
Už samotná výstavba začala s oneskorením. Neskôr Hitlerovské Nemecko preferovalo údržbu a modernizáciu hlavných tratí, ktorá odčerpávala financie, určené na náročnú výstavbu spojok.
Po skončení 2. svetovej vojny sa územie, ktoré bolo pričlenené k Maďarsku, vrátilo späť Československu. Železničná premávka sa obnovila po pôvodných tratiach a tak ostali Gemerské spojky, aj napriek plánovanému dokončeniu spomínaných dvoch úsekov už v novembri roku 1942, nedokončené. Výstavba bola oficiálne zastavená 31. decembra 1948.
My sme vybrali ku Koprášskemu viaduktu s úmyslom prezrieť si tento zaujímavý technický objekt a nájsť geocache, ktorá je v tejto lokalite.
Koprassky viadukt
V cieli nás čakal 120m dlhý železobetónový oblúkový viadukt, ticho sa vypínajúci okolo 40m nad údolím. Za ním sa črtal vchod do tunela, ktorý zhruba po nejakých 400m vyúsťoval do susednej doliny. Je to zaujímavé miesto, svojím spôsobom smutné. Viadukt je aj po toľkých rokoch v zachovalom stave. Prešli sme ho po celej dlžke, potom sme už s nádychom tajomstva zvedavo nahliadli do temného otvoru blízkeho tunela. V diaľke presvitalo malinké svetielko. Zapli sme naše svetlá a vyrazili sme do tmy. Tunel je bez problémov priechodný po celej dlžke a nám sa vo svetle čeloviek odkrývali tajomné zákutia tohoto zabudnutého technického diela...