Palko

Palko, stredný syn našej rodiny.
Viac o ňom na http://kosarnik.sk/pavel