Meniny Jakubko

Krstné meno dieťaťu vyberajú obvykle rodičia. My sme na meno dieťaťa mali viacero požiadaviek, ale hlavné kritérium bolo, že sa nám musí páčiť. A tak sa náš prvorodený syn narodil ako Jakub. Meno nášho syna má potrebnú variabilitu, ktorou môžeme meniť, pozmeniť, prikrášliť, zjemniť, alebo naopak pritvrdiť meno podľa situácie (Jakub, Jakubko, Kubko, Kubinko, Kubiško, alebo Kubo). Má meno, ktoré pochádza z hebrejčiny ako Jakagób (Jaaqob), v zmysle "ten, ktorého Boh ochraňuje". Bolo známe už v dávnej Mezopotámii ako Ja-ah-qu-ub-el, v Egypte ako Ja'qob-hr. Dnes existuje aj v rôznych európskych i svetových krajinách a jazykoch ako:

Meniny starká Anna Košarníková

26. júla je Anny. Anna je ženské krstné meno. Je hebrejského pôvodu, Channá(h) znamená "milosť". Je to krásne meno, v našich krajoch sa používa už po stáročia. Tešíme sa, že v rodine máme hneď niekoľko Aničiek. A preto oslavujeme. Zablahoželali sme k meninám Aničke Šuttovej staršej i mladšej, ale nezabudli sme ani na starkú Košarníkovú, ktorá je tiež Anička.

Príručka lezenia na strom - Peter

Upozornenie!!!

Nikdy nelezte na strom veľmi rýchlo, aby ste nespadli.
Nikdy sa na strome nešiaľte.
Nechytajte sa malých konárikov, aby ste neprišli domov s modrinou na kolenách a rozbitou hlavou.

Stránky