Čo je vlastne geocaching?

Profile for kosarnik

Geocaching je zábava, či určitý druh športu - geo znamená zem a cache znamená skrýša. Sú to teda skrýše na zemi, kdekoľvek, väčšinou na pekných zaujímavých miestach. Každá skrýša má na internete svoju stránku, kde je popis miesta a súradnice GPS, podľa ktorých ju potom hľadači hľadajú. Geocacher - hľadač teda potrebuje na nájdenie mať GPS prijímač a prístup na internet. Skrýšu väčšinou tvorí vodotesná nádoba, v ktorej je ceruzka, zápisník - logbook a rôzne iné premety. Hľadač si pri nájdení môže čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj pridať, aby cache ostala naďalej aj pre ďalších hľadačov. Po nájdení je potrebné urobiť o tom záznam aj na internete a tým sa podeliť o zážitky s ostatnými. Toto sa dozviete zo stránok geocaching.sk. Už dlhšiu dobu používam navigáciu v aute, tak ma lákalo aj využitie GPS na tento druh zábavy. Preto sme si na stránkach geocaching.sk našli geo skrýšu najbližšie k nášmu bydlisku a vyrazili sme.

Ruže k sviatku

Tvoje meno dnes žiari,
práve si ho predčítam.
Napísané je v kalendári,
preto Ti zaželám:

Nech Ti život splní všetky tvoje nádeje,
nech sa šťastie na teba denne usmeje,
nech nikdy nepoznáš bolesť ani klam,
to všetko Ti prajem k dnešným meninám!

Akcia je zameraná na odhaľovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Polícia bude kontrolovať najmä dodržiavanie základných povinností účastníka cestnej premávky a povinností vodiča, spôsob jazdy, požívanie alkoholických nápojov vodičmi vozidiel, používanie bezpečnostných pásov a mobilov počas jazdy a dodržiavanie stanovenej rýchlosti. "Posvietia si" aj na odhaľovanie hrubých porušení pravidiel cestnej premávky, bezohľadnosti a arogancie vodičov motorových vozidiel.
Zhruba toľko sa hovorilo v tlačovej správe.
Je naozaj potešujúce, že tu máme práve akciu. V podstate ma to teší, keďže naozaj by to mohlo mať vplyv na väčšiu ostražitosť vodičov, ktorých viac zaujíma pokuta, ako riskovanie s vlastným životom. Tomu by mohol zodpovedať aj pozitívny výsledok akcie.

Stránky