Travel bug

Travel bugs

Travel znamená cestovať a Bug je chrobák. Travel Bug je teda cestujúci chrobák. Tento názov sa používa na označené predmety, ktoré sú skrývané v Geocache s cieľom, aby ich Geocacher po nájdení zobral a znova schoval v ďalšej skrýši. Týmto spôsobom TravelBugy putujú po celom svete.

Originálne Travel Bugs (TB) musia byť registrované na stránkach www.geocaching.com. Ich súčasť tvorí malý kovový prívesok (na obrázku) označovaný aj ako TB Dog Tag. Na každom je vyrazené registračné číslo. Tento pliešok sa potom pripojí k objektu s ktorým bude cestovať. Vloží sa do cache a zaregistruje sa na stránke GC.com ako Travel Bug s vlastným menom. Pri registrácii je možné určiť pre TB trasu či cieľ, kde vlastník napíše, ako by mal jeho TB cestovať.

Peťko dosiahol dvojciferné číslo v počte rokov strávených v našej rodine. Celá rodina sme mu zablahoželali, zaželali veľa šťastia, zdravia a energie do dalších rokov.

Gratulacia k narodeninam Gratulacia k narodeninam Gratulacia k narodeninam
Symbol geocaching

Štátna cesta z Muráňa do Tisovca približne 1 km pod sedlom Dielik začne výraznejšie stúpať a v týchto miestach ju križuje kvalitná lesná cesta, na niektorých miestach dokonca vysypaná zarasteným, ale dobre rozpoznateľným železničným makadamom. Do dnešného dňa sme ani v najmenšom netušili, že v týchto miestach, (keby sa história inak vyvinula) sme mohli stávať pred železničným priecestím. Po pár desiatkach metrov lesná cesta vyúsťuje do revúckeho portálu tunela pod Dielikom.

Stránky