TerraCaching

TerraCaching je obdoba geocachingu, ktorá na svojej stránke http://www.terracaching.com poskytuje zoznam jedinečných cachí (neevidovaných na iných stránkach) a možnosť zahrať si túto GPS hru s týmito rozdielmi oproti stránke http://www.geocaching.com:

  • Pred plnohodnotným začlenením sa do spoločnosti terracachiarov je potrebné získať dvoch sponzorov, ktorí sa zároveň stávajú aj approvermi budúcich založených cachí. Stránka najprv poskytuje možnosť sponzoringu geograficky najbližším členom. Zvyčajne každý nový člen získa 2 sponzorov do 24-48 hodín.
Richard Šutta

Bola raz malá, malá hviezdička a tá sa rozžiarila 30. apríla 1987 v skorých ranných hodinách. Tou hviezdičkou bol malý Riško. Uprel svoje modré očká najskôr na mamku, potom na ocka. O pár dní si ho hrdí a šťastní rodičia priniesli domov, kde ho čakala malá sestrička Anička. Chvíľu sa na neho pozerala ako si kopká nožičkami, potom sa otočila, odbehla do svojej izby a vrátila sa zvierajúc v maličkej rúčke svoje papučky. „Obuj mu, nech mu nie je zimka.“ Také boli prvé chvíle spoločného života rodiny Šuttovcov.
Riško rástol, ohníčky v očiach sa mu rozpaľovali vždy keď spoznal niečo nové.

Geocoin - geominca

Našu prvú geomincu zatiaľ nosíme so sebou počas hľadania jednotlivých geocachí. Neskôr, vo "vhodný okamih" ju vypustíme a od toho okamihu bude žiť svojím samostaným životom a plniť cieľ, ktorý sme jej predurčili. Cieľom našej geomince bude docestovať v roku 2007 čo najďalej, v roku 2008 by sme chceli, aby sa vrátila domov na Slovensko, najlepšie do geoskrýše Kyjatice (GCY6T7).

Stránky