Pri geocachingu niektoré predmety v cache nie sú určené na výmenu. Slúžia k tomu aby cestovali po svete od jednej skrýše ku druhej. Hovorí sa im preto travel bugy (cestujúci chrobák). Cesta travel bugu je vlastníkom dopredu určená a je veľmi úzkostlivo sledovaná.
Keďže nášmu Rišovi už nebolo súdené poznávať svet a okolitú prírodu, ktorú mal veľmi rád, rovnako ako svet motoriek, pripravili sme na jeho pamiatku dve sestry - dve motorky:

Driencany
Územie v bráne kaňonovitej doliny Blhu bolo osídlené už v neolite, potom v dobe bronzovej i železnej. Drienčany patria k najstarším obciam, ktorú rod Baloghovcov dostal od krála za zásluhy v polovici 12. storocia. Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1291. V druhej polovici 13. storocia zrejme oni postavili aj kostol Všetkých svätých. V 14. storocí si tu jedna vetva rodu zriadila svoje sídlo, postavila opevnený kaštiel a podľa obce i prijala meno Derencsényi. Okolo roku 1560 bola obec úplne spustošená Turkami a opätovne osídlená len na začiatku 17. storocia.

Žiarové pohrebisko - významná archeologická
kultúra z mladšej fázy popolnicových polí (11-8st. pred našim
letopočtom). Preskúmalo sa takmer 200 žiarových hrobov, z ktorých
časť mala zaujímavú skrinkovú konštrukciu.
Ziarove pohrebisko Kyjatice

V Kyjaticiach udržiavame jednu geocache:

Detaily "GCY6T7 Kyjatice" skrýše

a jednu terracache:

Stránky