Myslíte si, že geocaching je

druh modernej turistiky, technológie a športu?
91% (383 hlasov)
hľadanie skrýše na internete?
4% (16 hlasov)
vandalizmus v prírode?
2% (7 hlasov)
kúpanie v termálnych prameňoch?
3% (13 hlasov)
asi niečo iné?
1% (3 hlasy)
Celkový počet hlasov: 422

Pridať nový komentár

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.