Nefungovalo 3500 internetových domén

Polícia v stredu ráno zhabala desať internetových serverov spoločnosti Websupport.sk. Príkaz na to dala Špeciálna prokuratúra v rámci záverečnej fázy vyšetrovania minuloročného útoku hackerov na Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).

V rámci 3557 domén, ktoré sídlili v tomto serverhouse, sa nachádzala aj naša doména kosarnik.sk, kosarnik.org. Z tohoto netradičného spôsobu riešenia vzniknutej situácie políciou sme bez akejkoľvek viny v čase od 9:18 (27.6.2007) do 17:30 (28.6.2007) na internete neexistovali.

Znepokojenie nad takýmto spôsobom odobratia serverov vyjadrilo tlačovou správou aj Združenie poskytovateľov webhostingu:


Postup polície považujeme vo všeobecnosti za neobvykle radikálny, avšak vzhľadom k nedostatku ďaľších informácií nie je na mieste hodnotiť jeho primeranosť. Dúfame však, že polícia vykoná svoju povinnosť rýchlo, aby už čoskoro boli plnohodnotne obnovené služby pre klientov.
Služby komerčného webhostingu využívajú spravidla firmy a organizácie pre prevádzku svojich webových sídiel a e-mailových adries, ktoré zabezpečujú ich dennú elektronickú komunikáciu. Niektoré spoločnosti sú od funkčnosti webových sídiel a pošty neraz existenčne závislé. Niekoľkohodinový výpadok (obzvlášť cez pracovnú dobu) môže preto pre mnohé firmy znamenať vážne prevádzkové problémy a vysoké finančné straty.
Apelujeme preto na políciu aby konala najrýchlejšie ako je to možné. S ohľadom na klientov je potrebné čo najskôr uviesť do prevádzky aspoň tie servery, ktorých obsah priamo nesúvisí s vyšetrovaním.
Napokon si dovoľujeme vyjadriť potrebu urýchleného začlenenia internetu a internetových služieb do legislatívy SR. Dnes sa už v prípade internetovej komunikácie nejedná o okrajovú záležitosť ale o podstatný nástroj pre každé podnikanie a dotýka sa podstatnej časti populácie. Všetci poskytovatelia internetových služieb musia mať možnosť chrániť svojich klientov pred dôsledkami prebiehajúceho trestnoprávneho konania, ktorého nie sú účastní.

V Bratislave, 27.6.2007

Ing. Igor Strečko
predseda Združenia poskytovateľov webhostingu


Združenie poskytovateľov webhostingu (ZPW) je odborné združenie firiem podnikajúcich v oblasti registrácie internetových domén a poskytovania webhostingových a súvisiacich služieb v SR.

Kompletné zmapovanie situácie okolo nefunkčnosti 3% slovenského internetu nájdete na http://faster.sk/blog/servre-websupportu-zaistila-policia
Rozsiahly príspevok aj s diskusiou na http://www.sme.sk/c/3368842/Policia-odstavila-firmy-od-siete.html

Škody, ktoré nám vznikli nefunkčnosťou si budeme vymáhať!