Geoputovanie Slovenským Rajom

12.5.2007 sme sa vybrali do Slovenského Raja. Ako rozvičku hľadania skrýš sme sa rozhodli navštíviť GC Grajnár. V peknom prostredí, v tichej a pokojnej atmosfére je postavená pamiatka na letecké nešťastie - zrážku dvoch Migov-29. Nádobka bola zo série micro. Tento typ nemáme v obľube, ale ako autor napísal, nenašiel miesto na väčšiu.
Po zalogovaní nálezu sme sa zastavili v malej osade - Čupkovo. Osada je fakt malá, počet domov rovná sa - jeden. Skrýša sa nám páčila a páčilo sa nám, že sme mohli logovať FTF!

Z Čupkova sme sa presunuli do Dediniek. Mali sme predstavu, že na Geravy by sme sa mohli dostať netradičným spôsobom - posediačky. Táto túžba sa nám aj splnila, lanovka bola v prevádzke. Premáva každú celú hodinu a na trase 1951 metrov zdolávame výškové prevýšenie 222 metrov, prejdeme cez niekoľko dolín a rýchlosťou 2m/s sa po cca 20 minútach dostávame na najväčšiu krasovú planinu Slovenského Raja - Geravy. Hneď nám padne zrak na informačnú tabuľu oproti z ktorej potrebujeme indície na lokalizovanie skrýše. Tá je len pár desiatok metrov ďalej. Úspešne ju zalogujeme a vyberáme sa smerom na Malé Zajfy. O chvíľu míňame bielu kobylku s hravým, neposedným žriebätkom. Podídem k nemu bližšie, kvôli fotke do albumu pre nášho Petríka. Koníky oceňujú náš záujem a pridružujú sa k našej výprave. Sprevádzajú nás po planine niekoľko sto metrov a postupne sa ku nám pridávajú ďalšie a ďalšie. Celé stádo sa s nami na konci planiny lúči a cvalom sa vracia späť. Pekné od nich.
Po niekoľkých desiatkach minút sa pred nami otvára prekrásna scenéria prírodnej rezervácie Malé Zajfy. Dolinka, odvodňovaná malým potôčikom si nás získala zvláštnou lesnou vôňou, ktorá napĺňala naše pľúca a ktorú sme si pohľadmi na okolie vychutnávali plnými dúškami. V strede dolinky nás čakala krátka zastávka na zalogovanie skrýše. Potom sme pokračovali ďalej. Na najbližšom rázcestí sme odbočili na výrazný vrchol Slovenského Raja - Havraniu skalu. Zároveň sme dúfali, že uvidíme aj zvláštny jav - občasný prameň. Ale to nás ešte čakalo zhruba 65 minút v náročnom teréne. Cestou si Jakub našiel turistické paličky na spôsob afrických hiking pole :-) Zdolávanie terénu sa mu takto zdalo pohodlnejšie. Keď sme dorazili pod skalu, zaujali nás početné štrbiny a diery, či jaskynky v reliéfe skaly. Niekoľko sme si pozreli. Dosahovali úctyhodných rozmerov. Na vrchole Havranej skaly odpočívalo 24 turistov z Martina a tak sme mali dostatok času a priestoru na výhľady a spoznávanie Slovenského Raja z výšky. Naviac v diaľke, ďalekohľadom krásne rozpoznateľne sme videli dominantu Spiša - Spišský hrad. Na opačnej strane sa nádherne vynímali majestátne Vysoké Tatry. Okolo 16:00 sa vzduch vyčistil a my po zápise do vrcholovej knihy sme mohli vybrať kešku z úkrytu a zalogovať nález. Po zostupe zo skaly sme sa zastavili pri občasnom prameni, ktorého princíp vedecky zdokumentoval Dionýz Štúr.

Výprava pokračovala smerom na Stratenskú Pílu a odtiaľ popri priehrade sme postupovali smerom na Dedinky. Nad Palcmanskou Mašou nás unavených a smädných čakala ešte geobodka za výpravou prírodou Slovenského raja, ktorá potešila naše geosrdiečka - keška Nad Palcmanskou Mašou. Po nej sme už len nasadli do auta a unavení a šťastní z výletu sme uháňali domov...

Komentáre

Fotky z nášho geoputovania sme dali do fotogalérie.