Dopravno-bezpečnostná akcia JASTRAB

Akcia je zameraná na odhaľovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Polícia bude kontrolovať najmä dodržiavanie základných povinností účastníka cestnej premávky a povinností vodiča, spôsob jazdy, požívanie alkoholických nápojov vodičmi vozidiel, používanie bezpečnostných pásov a mobilov počas jazdy a dodržiavanie stanovenej rýchlosti. "Posvietia si" aj na odhaľovanie hrubých porušení pravidiel cestnej premávky, bezohľadnosti a arogancie vodičov motorových vozidiel.
Zhruba toľko sa hovorilo v tlačovej správe.
Je naozaj potešujúce, že tu máme práve akciu. V podstate ma to teší, keďže naozaj by to mohlo mať vplyv na väčšiu ostražitosť vodičov, ktorých viac zaujíma pokuta, ako riskovanie s vlastným životom. Tomu by mohol zodpovedať aj pozitívny výsledok akcie.

Aký však mala akcia priebeh v reálnom živote. No... V mojom prípade mal JASTRAB asi vtáčiu chrípku. Cháska, vyhnaná z kancelárii, kde sa zdokonaľovala v simulovaní práce, zabíjala čas na ceste buzerovaním vodičov. Môj, nie ojedinelý príbeh mal takýto priebeh. Zastal som na parkovisku a vystúpil som z vozidla. V tom okamihu za autom zastala hliadka policajtov, rýchlo jeden z nich vyskočil a dobehol ku mne (pre istotu nemal ani zapnuté pásy, aby som mu nebodaj neušiel. Veď som už nebol ani v aute. A možno mala celá hliadka výnimku na pásy, ani jeden ich nemal zapnuté.) Reku počkám, čo ho trápi.
A on: "Pán vodič, ste ochotný zaplatiť pokutu?"
Ja: "A začo?"
On: "Počas jazdy ste z motorovým vozidlom nesvietili!"
Keďže auto má svetlá prevedené tak, že ak ich 15. októbra zasvietim, zhasnem ich až 15. marca nasledujúceho roku, bol som si istý, že som musel svietiť. Oponujem teda, že ja som predsa svietil. On na to síce menej isto ale odhodlane, že odpor je márny, oni sú traja a bez problémov si to dosvedčia. Ja ešte naivne skúšam. Reku tu sú kľúče od auta, zoberte, dajte do zapaľovania, otočte a pozrieme, či fakt nesvietia. Policajt zase svoje, že auto je moje a on do neho nesadne a nepreverí, či fakt samo nesvieti. Aha, tak mám práve tu česť vidieť mužov zákona v akcii...

Fiat na krizovatke nesvietil, tak to videli policajti

No nebudem to naťahovať, dostal som blokovú pokutu za priestupok, ktorý som nespáchal. Ba čo viac, zapísali mi to aj do karty vodiča. Kľudne mi tam mohli pripísať jednu, dve vraždy. No a čo. Veď si to dosvedčia. Veď to poznáme, vždy sú najmenej dvaja.
Časom som získal aj obrázok z webkamery, ktorá to celé videla. Tu je obrázok, výsledok (modré auto) fakt nevyzerá, že by nesvietilo... Páni policajti si úradným zápisom explicitne aj dosvedčili, že som nesvietil. No, neviem, či je táto spoločnosť naozaj odkázaná na takýchto čestných strážcov poriadku. Kde sa podela policajná etika? Európsky kódex policajnej etiky sa hemží slovami ako lojalita, čestnosť, objektívnosť, spravodlivosť a profesionalita. Slovensko síce v Európe je, ale tieto vlastnosti si mnohí strážcovia zákona ešte neosvojili.
Policajti nezvyšujú bezpečnosť premávky, obťažujú slušných vodičov svojími nezmyselnými kontrolami a nezmyselnými pokutami. Nestarajú sa o plynulosť premávky, nedávajú návrhy na zlepšenie organizácie dopravy za účelom zvýšenia plynulosti a teda aj bezpečnosti premávky. Pôsobenie policajtov je represívne (rozdávanie nezmyselných pokút) namiesto preventívne (napomínanie)!
Ja takúto políciu nepotrebujem! Je mi nanič! Svojou prítomnosťou nechráni, ale ohrozuje môj majetok, zdravie a život!

Pozn.: Najkrajší bol záverečný verdikt s DI: Kontrolou na parkovisku bolo zistené, že vodič počas jazdy nesvietil.