Blogy

Fuzac alpsky
Fuzáč alpský je významným zástupcom našej horskej fauny. Jeho telo dosahuje veľkosť 15–38 mm, je dosť ploché a dlhé. Vrch tela je zafarbený sivo, modrosivo až modro. Tykadlá samčekov sú takmer dva razy také dlhé ako telo, kým u samičiek sotva presahujú koniec tela. Na štíte a krovkách sú typické čierne, bledo obrúbené škvrny (veľká predná, spoločná priečna a malá zadná škvrna), dosť premenlivé.
Nám sa ho podarilo identifikovať v blízkosti Hnúšte, pán Andrej Saxa zo štátnej ochrany prírody (www.sopsr.sk) nám k jeho výskytu napísal:

V nasledujúcom texte objasníme spôsob šifrovania s verejným kľúčom, tzv. Merkle-Hellman knapsack problém.
Metóda je založená na obtiažnosti riešenia, tzv. problému naplnenia ruksaku (knapsack problem), ktorý znie takto: máme zbaliť n predmetov, ktorých objemy a1, a2, ..., an poznáme. Priniesli sme si ruksak s objemom S a pýtame sa, či je možné tento ruksak plne využiť. Teda, či je možné číslo S napísať ako súčet niektorých z daných čísiel. To môžeme formulovať ako hľadanie binárneho slova x=x1x2...xn takého, že platí

Hradova

Hradová - výrazný vrch na okraji Národného parku Muránska planina s dominantou - vyčnievajúcim bralom Okrúhla skala. Táto prirodzená skalná pevnosť má kolmé skalné steny vysoké niekoľko desiatok metrov a je najväčším skalným monolitom v tejto časti územia.

Stránky