Blog používateľa kosarnik

V nasledujúcom texte objasníme spôsob šifrovania s verejným kľúčom, tzv. Merkle-Hellman knapsack problém.
Metóda je založená na obtiažnosti riešenia, tzv. problému naplnenia ruksaku (knapsack problem), ktorý znie takto: máme zbaliť n predmetov, ktorých objemy a1, a2, ..., an poznáme. Priniesli sme si ruksak s objemom S a pýtame sa, či je možné tento ruksak plne využiť. Teda, či je možné číslo S napísať ako súčet niektorých z daných čísiel. To môžeme formulovať ako hľadanie binárneho slova x=x1x2...xn takého, že platí

Hradova

Hradová - výrazný vrch na okraji Národného parku Muránska planina s dominantou - vyčnievajúcim bralom Okrúhla skala. Táto prirodzená skalná pevnosť má kolmé skalné steny vysoké niekoľko desiatok metrov a je najväčším skalným monolitom v tejto časti územia.

V tejto príručke sa budeme venovať praktickému návodu ako získať od kozy mliečko - správne "dojiť kozu". Koza je domáce zviera, ktoré sa vo svojom voľnom čase venuje spásaniu všetkého zeleného a šťavnatého, čo vo svojom okolí nájde rásť. Výsledkom tejto činnosti sú kozie bobky, ktoré sa využívajú na ďalší rast zeleniny a mlieko - z ktorého radi pijeme kakavko, a konzumujeme kozí syr a tvaroh.
Koza domaca / Milka
Koza nie je exotické zviera, ale bežne sa nachádza na slovenskom vidieku. My sme sa s kozou Milkou zoznámili u našej babky v Jastrabí. Naša koza Milka nás má veľmi rada, a preto nás vždy poctí aspoň 4-litrami mlieka. Zavše nám pripraví aj prekvapenie v podobe malých kozliatok. Vtedy nám mlieko nedáva, ale kŕmi s ním kozliatka.

Stránky