ATtiny13 timer - CTC mode

Pre overenie funkcie časovača je zapojenie obvodu jednoduché: ATtiny13 timer
#include <avr/io.h>
#include <avr/sleep.h>

#define LED0 0

int main (void)
{
  DDRB |= (1 << LED0);

  TCCR0A = (0x01)<<6 | 0x02; // Toggle OC0A | CTC MODE
  TCCR0B |= ((1 << CS02) | (1 << CS00)); // CLOCK/1024
  TCNT0 = 0x0;
  OCR0A = 0x7F;

  CLKPR = 1<<CLKPCE; //oznam cpu, ze ideme nastavovat CLKPR
  CLKPR = 0x6; //clkio = clkcpu/hodn

  while (1) {
   set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
   sleep_mode();
  }
}