Atmel AVR

V nasledujucich textoch uvediem niekolko pokusov s mikrokontrolermi Atmel AVR.

Na programovanie pouzivam AVR studio:

Moj programator - clon AVR STK500

Zapojenie konektorov pre moj STK500: