Arduino Diecimila: open source hardware

Niekoľko pokusov z elektronikou som urobil aj na platforme Arduino. Arduino je otvorená elektronická platforma, založená na užívateľsky jednoduchom hardware a software.

Microprocesor na doske Arduina sa programuje pomocou špeciálneho Arduino programovacieho jazyka (založený na jazyku Wiring - podobný C).

Otvorené vývojové prostredie Arduina úplne zjednodušuje písanie kódu a nahrávanie hotových programov do mikroprocesoru, teda projekty založené na Arduine môžu jednoducho komunikovať so softwarom v počítači.

Dosky Arduina je možné zostaviť ručne alebo kúpiť už zostavené a otestované, pričom software sa dá stiahnuť zadarmo. Medzi jeho hlavné výhody patrí jednoduché programovanie, jednoduché zapojenie, množstvo návodov a platformová nezávislosť.

Arduino je tzv. open-source, čo analogicky znamená zariadenie, ku ktorému dal autor podrobné schémy zapojenia a ďalšiu podobnú dokumentáciu. Taktiež povolil toto zariadenie komukoľvek zostaviť, vylepšiť a rozšíriť.

Arduino vzniklo v roku 2005 v Taliansku vo firme SmartProject. Keďže je open-source, má množstvo napodobenín, ako je napríklad FreeDuino, LiliPad a pod.

Arduino je lacný, robustný vývojový kit. Má 13 digitálnych vstupno-výstupných pinov (z toho 6 s podporou PWM) a 6 analógových vstupov. Srdcom Arduina je jednočip (microcontroller) ATmega – architekrúra AVR (8bit). Každý jednočip obsahuje okrem procesora aj niektoré periférie – časovače, sériové a paralelné porty … Okrem týchto periférií sú tam stabilizátory napájacieho napätia a obvody, ktoré zaisťujú komunikáciu s počítačom.

Viac o vyvojovej platforme Arduina sa dozviete priamo na stránkach projektu, t.j http://arduino.cc