Čítačka správ

VII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise

Mesto Hnúšťa - 11. apríl 2017 - 14:41

Organizátori podujatia Mikroregión SINEC - KOKAVSKO, O.z.RODON Klenovec a obec Klenovec, v spolupráci so stolno-tenisovým klubom v Klenovci, v sobotu 8. apríla 2017 v telocvični ZŠ s MŠ V.Mináča zorganizovali VII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 45 hráčov z obcí regiónu – Hnúšte, Utekáča, Rimavskej Bane, Klenovca, Poltára, Rimavskej Soboty, Revúcej, Železníka, Cinobane a Muránskej Dlhej Lúky. O výborný guľáš sa postarali manželky hráčov z Klenovca, ktorým patrí poďakovanie.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Oslavy 40. výročia Materskej školy Nábrežie Rimavy

Mesto Hnúšťa - 11. apríl 2017 - 14:34

Materská škola,
to je škola o múdrosti slov a bohatstve myšlienok ukrytých
v rozprávkach,
to je škola o kráse a sile ľudského života vyjadreného
v detskej piesni a básni,

čítať ďalej

Kategórie: Region

Požiarny poriadok mesta Hnúšťa

Mesto Hnúšťa - 11. apríl 2017 - 9:08
VZN č.:  135/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Hnúšťa podľa ust. § 6 odst. 1 a odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 135/2017, ktorým sa vydáva POŽIARNY PORIADOK MESTA HNÚŠŤA

Stav nariadenia:  platné Dátum od:  11. Apríl 2017 (Celý deň) - 27. Apríl 2017 (Celý deň) Zverejnené:  11.04.2017 (Celý deň) Na úradnej tabuli do:  25.04.2017

Upozornenie:
Elektronická forma VZN má iba informatívny charakter, originálne znenia jednotlivých VZN sú k dispozícii na Mestskom úrade v Hnúšti.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Pozvánka na divadelné predstavenie LES

Mesto Hnúšťa - 11. apríl 2017 - 8:34

Divadelné predstavenie A.N.Ostrovského v prevedení profesionálnych hercov z martinského komorného divadla (ktorých navyše poznáte zo svojich obľúbených seriálov ako Búrlivé víno či Horná-Dolná) uvidíte 22.apríla o 18:00 hod.v divadelnej sále DK v Hnúšti.

Osoby a obsadenie:
GURMYŽSKÁ: Jana Oľhová
AKSIUŠA: Zuzana Rohoňová
MILONOV: František Výrostko
BODAJEV: Michal Gazdík
VOSMIBRATOV: Ján Kožuch
PETER: Tomáš Tomkuljak
BULANOV: Daniel Žulčák
KARP: Viliam Hriadel
ULITA: Ľubomíra Krkošková
ŠŤASTLIVCEV: Marek Geišberg
NEŠŤASTLIVCEV: Dano Heriban

čítať ďalej

Kategórie: Region

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - 10. apríl 2017 - 14:54
Platí do:  24.04.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Štefánia Kovalčíková
Petra Trnavská
Martina Cibuľová
Jozef Danove

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Stránky