Čítačka správ

Spoločný Deň Zeme v našom meste

Mesto Hnúšťa - 27. apríl 2017 - 7:23

Pod záštitou Mesta Hnúšťa a CVČ oslavovali spoločne Deň Zeme (pripadajúci na 22.4.) deti  MŠ,  žiaci ZŠ a študenti S&Scar

čítať ďalej

Kategórie: Region

Ako sme oslávili DEŇ ZEME

Mesto Hnúšťa - 26. apríl 2017 - 17:11

Kde bolo, tam bolo a aj nebolo, na lúčke pod lesíkom stál veľký komín, ktorý po celom okolí šíril dym a zvieratká boli nešťastné.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani

Mesto Hnúšťa - 26. apríl 2017 - 13:03

OBEC RIMAVSKÁ BAŇA

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Svetový deň Zeme

Mesto Hnúšťa - 25. apríl 2017 - 13:38

Zem to je planéta prezázračná. Zelené stromy,modré mračná. Ona nás na sebe rada nosí. Chráňme ju, urobme pre ňu čosi. Aj takto znie začiatok tzv. Eko-hymny o našej planéte Zem....

čítať ďalej

Kategórie: Region

Významné literárne jubileum

Mesto Hnúšťa - 25. apríl 2017 - 11:01

18. apríla 2017 uplynulo 160 rokov od narodenia a 75 rokov od úmrtia spisovateľky, dramatičky a prekladateľky Terézie Vansovej.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Svetový deň kníh a autorských práv

Mesto Hnúšťa - 24. apríl 2017 - 15:03

23. apríl je osobitným dátumom pre svetovú literatúru.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Stavanie mája

Mesto Hnúšťa - 24. apríl 2017 - 8:56

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Vás srdečne pozýva na tradičné stavanie mája v piatok 28.apríla 2017 o 10:00 hod. na Námestie Janka Francisciho.
Môžete sa tešiť na vystúpenie Detského folklórneho súboru Zrkadielko a Dychovej hudby mesta Hnúšťa.

čítať ďalej

Kategórie: Region

APRÍL - mesiac bezpečnosti na cestách!

Mesto Hnúšťa - 21. apríl 2017 - 16:20

Ročne do najrizikovejšej skupiny vzniknutých dopravných nehôd patria okrem starých ľudí najmä deti. Preto už od detstva je jedným z cieľov v oblasti dopravnej výchovy v materských školách pripraviť deti na budúci samostatný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi a prakticky uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných cestných predpisov v role chodcu, spolujazdca, kolobežkára, cyklistu, korčuliara. Apríl – je mesiacom bezpečnosti na cestách a tak naša MŠ pozvala na návštevu p. Mgr. M. Migaľu – náčelnika mestskej polície mesta Hnúšte,...

čítať ďalej

Kategórie: Region

Pozvánka na seminár Sociálnej poisťovne

Mesto Hnúšťa - 21. apríl 2017 - 8:46

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, Vás pozýva na bezplatný odborný seminár pre zamestnávateľov na tému: Elektronická komunikácia zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou, najnovšie legislatívne zmeny. Miesto: Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, Kálmana Mikszátha č. 6, (zasadačka – kapacita 50 miest). Termín: 26.apríla 2017 (v stredu) o 9.00 h.
Program seminára :

čítať ďalej

Kategórie: Region

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - 21. apríl 2017 - 8:42
Platí do:  05.05.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

František Hromek
Roderika Detranová
Štefan Belica

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Mestské zastupiteľstvo 031 18.04.2017

Mesto Hnúšťa - 21. apríl 2017 - 8:37
Číslo MsZ:  31

 Zápis z 31. zasadnutia MsZ v Hnúšti konaného dňa 18.4.2017.

Kategórie: Region

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Mesto Hnúšťa - 21. apríl 2017 - 8:33

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jozef Cibuľa. Podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/98 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

Kategórie: Region

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Mesto Hnúšťa - 21. apríl 2017 - 8:31

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Petra Tabačiarová, Rebeka Tabačiarová, Andrej Tabačiar, Karin Cibuľová, Štefan Cibuľa. Podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/98 Z.z.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Oznámenie o zámere predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Hnúšťa - 19. apríl 2017 - 17:15
Platí do:  11.05.2017

Mesto Hnúšťa zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hnúšťa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 31/405/2017 oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Hnúšťa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Pozvánka Kina Rimava

Mesto Hnúšťa - 18. apríl 2017 - 11:16

Viete, čo robia vaši štvornohí miláčikovia, keď nie ste doma? Odpoveď na túto otázku nájdete v animovanej rodinnej komédii TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV, ktorú premietame v Kine Rimava v nedeľu 23. apríla 2017 o 15:00 hod. Vstupné: 2 €

čítať ďalej

Kategórie: Region

3.kolo Open ligy SZKB v Kick – Boxe

Mesto Hnúšťa - 18. apríl 2017 - 7:49

V Sobotu 8.apríla 2017 sa v športovej hale ZŠ Sibírska v Prešove uskutočnilo 3.kolo Open ligy SZKB v Kick – Boxe, v disciplínach PF, LC, KL, za účasti 233 štartujúcich z 20 klubov Slovenska, ktorého s

čítať ďalej

Kategórie: Region

TAEKWONDO - TRENČÍN Open 2017 = 2x zlato, 1x striebro a 2x bronz!

Mesto Hnúšťa - 15. apríl 2017 - 15:23

V sobotu 8.4.2017 sa konala v Trenčíne medzinárodná súťaž s názvom Trenčín Open 2017 ( 1. Kolo slovenskej ligy v kategórii zápas) .

čítať ďalej

Kategórie: Region

Zajačikove básničky

Mesto Hnúšťa - 13. apríl 2017 - 11:17

Zajačik z krajiny Básničkovo nás navštívil v pondelok 10.04. 2017. Dopočul sa, že detičky z MŠ Klokočova, sú veľmi šikovné a naučili sa krásne básničky. Preto zajačik nastražil svoje bystré ušká a vyzval deti, aby takisto nastražili svoje ušká. Prečo?

čítať ďalej

Kategórie: Region

Včasná intervencia - O. z. ATHÉNA

Mesto Hnúšťa - 12. apríl 2017 - 14:28

Ide o novú sociálnu službu pre rodiny, ktorým sa narodí dieťatko so zdravotným postihnutím, alebo sú signály, že zdravý vývoj novonarodeného dieťaťa môže byť z rôznych dôvodov ohrozený.
OZ ATHÉNA ju poskytuje od septembra 2016 ambulantnou formou, ale najmä terénnou formou priamo v rodinnom prostre­dí dieťatka v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca, Veľký Krtíš a Poltár.
V súčasnosti ju poskytujeme 9 rodinám.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Morena

Mesto Hnúšťa - 12. apríl 2017 - 13:02

Snežienky vystrčili svoje hlávky,krókusy nám rozžiarili očká, slnečné lúče prebudili včielky v úli a tak s istotou vieme, že prišla jar.
Okrem používania najmodernejších technológií v procese výučby, si MŠ Klokočova ctí i naše tradície a zvyky. K ich dodržiavaniu vedieme i naše deti. Aby sme zmeny v prírode urýchlili, každoročne dodržiavame i jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý pretrval do dnešných čias. S deťmi sme vyrobili z dvoch drevených palíc v tvare kríža, motanú slamou figurínu, oblečenú do sviatočných ženských šiat „Morenu“, staroslovanskú Bohyňu zimy.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Stránky