Čítačka správ

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - 21. apríl 2017 - 8:42
Platí do:  05.05.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

František Hromek
Roderika Detranová
Štefan Belica

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Mestské zastupiteľstvo 031 18.04.2017

Mesto Hnúšťa - 21. apríl 2017 - 8:37
Číslo MsZ:  31

 Zápis z 31. zasadnutia MsZ v Hnúšti konaného dňa 18.4.2017.

Kategórie: Region

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Mesto Hnúšťa - 21. apríl 2017 - 8:33

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jozef Cibuľa. Podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/98 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

Kategórie: Region

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Mesto Hnúšťa - 21. apríl 2017 - 8:31

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Petra Tabačiarová, Rebeka Tabačiarová, Andrej Tabačiar, Karin Cibuľová, Štefan Cibuľa. Podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/98 Z.z.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Oznámenie o zámere predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Hnúšťa - 19. apríl 2017 - 17:15
Platí do:  11.05.2017

Mesto Hnúšťa zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hnúšťa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 31/405/2017 oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Hnúšťa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Pozvánka Kina Rimava

Mesto Hnúšťa - 18. apríl 2017 - 11:16

Viete, čo robia vaši štvornohí miláčikovia, keď nie ste doma? Odpoveď na túto otázku nájdete v animovanej rodinnej komédii TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV, ktorú premietame v Kine Rimava v nedeľu 23. apríla 2017 o 15:00 hod. Vstupné: 2 €

čítať ďalej

Kategórie: Region

3.kolo Open ligy SZKB v Kick – Boxe

Mesto Hnúšťa - 18. apríl 2017 - 7:49

V Sobotu 8.apríla 2017 sa v športovej hale ZŠ Sibírska v Prešove uskutočnilo 3.kolo Open ligy SZKB v Kick – Boxe, v disciplínach PF, LC, KL, za účasti 233 štartujúcich z 20 klubov Slovenska, ktorého s

čítať ďalej

Kategórie: Region

TAEKWONDO - TRENČÍN Open 2017 = 2x zlato, 1x striebro a 2x bronz!

Mesto Hnúšťa - 15. apríl 2017 - 15:23

V sobotu 8.4.2017 sa konala v Trenčíne medzinárodná súťaž s názvom Trenčín Open 2017 ( 1. Kolo slovenskej ligy v kategórii zápas) .

čítať ďalej

Kategórie: Region

Zajačikove básničky

Mesto Hnúšťa - 13. apríl 2017 - 11:17

Zajačik z krajiny Básničkovo nás navštívil v pondelok 10.04. 2017. Dopočul sa, že detičky z MŠ Klokočova, sú veľmi šikovné a naučili sa krásne básničky. Preto zajačik nastražil svoje bystré ušká a vyzval deti, aby takisto nastražili svoje ušká. Prečo?

čítať ďalej

Kategórie: Region

Včasná intervencia - O. z. ATHÉNA

Mesto Hnúšťa - 12. apríl 2017 - 14:28

Ide o novú sociálnu službu pre rodiny, ktorým sa narodí dieťatko so zdravotným postihnutím, alebo sú signály, že zdravý vývoj novonarodeného dieťaťa môže byť z rôznych dôvodov ohrozený.
OZ ATHÉNA ju poskytuje od septembra 2016 ambulantnou formou, ale najmä terénnou formou priamo v rodinnom prostre­dí dieťatka v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca, Veľký Krtíš a Poltár.
V súčasnosti ju poskytujeme 9 rodinám.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Morena

Mesto Hnúšťa - 12. apríl 2017 - 13:02

Snežienky vystrčili svoje hlávky,krókusy nám rozžiarili očká, slnečné lúče prebudili včielky v úli a tak s istotou vieme, že prišla jar.
Okrem používania najmodernejších technológií v procese výučby, si MŠ Klokočova ctí i naše tradície a zvyky. K ich dodržiavaniu vedieme i naše deti. Aby sme zmeny v prírode urýchlili, každoročne dodržiavame i jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý pretrval do dnešných čias. S deťmi sme vyrobili z dvoch drevených palíc v tvare kríža, motanú slamou figurínu, oblečenú do sviatočných ženských šiat „Morenu“, staroslovanskú Bohyňu zimy.

čítať ďalej

Kategórie: Region

VII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise

Mesto Hnúšťa - 11. apríl 2017 - 14:41

Organizátori podujatia Mikroregión SINEC - KOKAVSKO, O.z.RODON Klenovec a obec Klenovec, v spolupráci so stolno-tenisovým klubom v Klenovci, v sobotu 8. apríla 2017 v telocvični ZŠ s MŠ V.Mináča zorganizovali VII. ročník Veľkonočného turnaja dospelých v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 45 hráčov z obcí regiónu – Hnúšte, Utekáča, Rimavskej Bane, Klenovca, Poltára, Rimavskej Soboty, Revúcej, Železníka, Cinobane a Muránskej Dlhej Lúky. O výborný guľáš sa postarali manželky hráčov z Klenovca, ktorým patrí poďakovanie.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Oslavy 40. výročia Materskej školy Nábrežie Rimavy

Mesto Hnúšťa - 11. apríl 2017 - 14:34

Materská škola,
to je škola o múdrosti slov a bohatstve myšlienok ukrytých
v rozprávkach,
to je škola o kráse a sile ľudského života vyjadreného
v detskej piesni a básni,

čítať ďalej

Kategórie: Region

Požiarny poriadok mesta Hnúšťa

Mesto Hnúšťa - 11. apríl 2017 - 9:08
VZN č.:  135/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Hnúšťa podľa ust. § 6 odst. 1 a odst. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 135/2017, ktorým sa vydáva POŽIARNY PORIADOK MESTA HNÚŠŤA

Stav nariadenia:  platné Dátum od:  11. Apríl 2017 (Celý deň) - 27. Apríl 2017 (Celý deň) Zverejnené:  11.04.2017 (Celý deň) Na úradnej tabuli do:  25.04.2017

Upozornenie:
Elektronická forma VZN má iba informatívny charakter, originálne znenia jednotlivých VZN sú k dispozícii na Mestskom úrade v Hnúšti.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Pozvánka na divadelné predstavenie LES

Mesto Hnúšťa - 11. apríl 2017 - 8:34

Divadelné predstavenie A.N.Ostrovského v prevedení profesionálnych hercov z martinského komorného divadla (ktorých navyše poznáte zo svojich obľúbených seriálov ako Búrlivé víno či Horná-Dolná) uvidíte 22.apríla o 18:00 hod.v divadelnej sále DK v Hnúšti.

Osoby a obsadenie:
GURMYŽSKÁ: Jana Oľhová
AKSIUŠA: Zuzana Rohoňová
MILONOV: František Výrostko
BODAJEV: Michal Gazdík
VOSMIBRATOV: Ján Kožuch
PETER: Tomáš Tomkuljak
BULANOV: Daniel Žulčák
KARP: Viliam Hriadel
ULITA: Ľubomíra Krkošková
ŠŤASTLIVCEV: Marek Geišberg
NEŠŤASTLIVCEV: Dano Heriban

čítať ďalej

Kategórie: Region

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - 10. apríl 2017 - 14:54
Platí do:  24.04.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Štefánia Kovalčíková
Petra Trnavská
Martina Cibuľová
Jozef Danove

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2017

Mesto Hnúšťa - 5. apríl 2017 - 10:18

Kalendár kultúrnych podujatí 2017
15.12.2016 – 15.01.2017 výstava naivného umenia Kovačica
Knižnica prof.Š.Pasiara

21.01.2017 Čarovná studnička

čítať ďalej

Kategórie: Region

Miss Hnúšťa 2017

Mesto Hnúšťa - 4. apríl 2017 - 15:30

Mesto Hnúšťa a Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti organizuje aj tento rok súťaž MISS Hnúšťa 2017.
Prihlásiť sa môžu všetky dievčatá vo veku od 15 do 24 rokov.
Prihlášku je možné odoslať do 18.4.2016.
Záujemkyniam, ktoré nedovŕšili 18 rokov ju musí dodatočne podpísať rodič / zákonný zástupca.
Bližšie informácie o programe a presný termín konania súťaže čoskoro zverejníme.
Online prihlášku nájdete na stránke: mskshnusta.sk alebo priamo na: https://goo.gl/forms/vmi4Wg4bnEGEvkDY2

čítať ďalej

Kategórie: Region

Z kraja Hrebendovho priamo do Levoče

Mesto Hnúšťa - 4. apríl 2017 - 9:40

Dňa 29.marca 2017 sa delegácia mesta Hnúšťa v zložení Mgr. D.Kysucká (Knižnica prof.Š.Pasiara), Mgr. M.Pliešovský (MsKS), Mgr. D.Vojenčiaková (MsKS), Mgr. D.Bálintová (Gymnázium Mateja Hrebendu), Ing. S.Bálint (za miestnu časť Hačava), V.Zán a manželia Bozóovci (Únia nevidiacich RS) zúčastnili konferencie s názvom „Hrebenda putujúci k dnešku“, ktorá sa konala v Levoči.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Veľkonočné tvorivé dielne

Mesto Hnúšťa - 4. apríl 2017 - 9:21

Centrum voľného času v Hnúšti pozýva deti do 10 rokov na výrobu veľkonočných dekorácií.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Stránky