Čítačka správ

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - 26. máj 2017 - 8:32
Platí do:  07.06.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Jozef Krnáč
Štefan Cibuľa
Dominik Antal
Andrej Horváth
Regina Šarišská
Pavel Bambura
Martina Bauer
Jana Radičová
Iveta Sendreiová

čítať ďalej

Kategórie: Region

Letný tábor s dennou dochádzkou CESTOU NECESTOU

Mesto Hnúšťa - 23. máj 2017 - 21:40

 Centrum voľného času v Hnúšti organizuje počas letných prázdnin, v dňoch 3. - 7.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Mobilné planetárium v MŠ Nábrežie Rimavy

Mesto Hnúšťa - 23. máj 2017 - 14:08

Milé deti, vo štvrtok 25.mája 2017 o 9,30hod. sa v našej školskej záhrade postaví veľká kupola, v ktorej všetky odvážne deti budú pozerať "Život pod morom" v 3D projekcii - pohľad v 360º uhle.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Mestské zastupiteľstvo 032

Mesto Hnúšťa - 22. máj 2017 - 14:40
Číslo MsZ:  32

 Zápis z 32. zasadnutia MsZ v Hnúšti konaného dňa 15.5.2017.

Kategórie: Region

Výberové konanie do MŠ Klokočova

Mesto Hnúšťa - 22. máj 2017 - 10:05

Mesto Hnúšťa, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p., ako zriaďovateľ MŠ bez právnej subjektivity vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy: Materská škola Klokočova č.741 Hnúšťa s predpokladaným nástupom od 1.9.2017.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Oslava DŇA MAMIČIEK v našej školskej záhrade

Mesto Hnúšťa - 19. máj 2017 - 17:56

Nie je nič váženejšie ako byť mamou.

čítať ďalej

Kategórie: Region

POZVANIE

Mesto Hnúšťa - 18. máj 2017 - 10:11
Kategórie: Region

Správa č. 3/2017 o výsledku kontroly vymáhania pohľadávok na poplatkoch za komunálny odpad

Mesto Hnúšťa - 17. máj 2017 - 7:57

Správa č. 3/2017 o výsledku kontroly vymáhania pohľadávok na poplatkoch za KO

Kategórie: Region

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - 16. máj 2017 - 15:42
Platí do:  30.05.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Miroslav Sojka
Marián Sendrei
Adam Cibuľa
Roderika Detvanová
Roman Sendrei
Mário Vetrák
Ján Mačo
Ivan Bobák
Martina Bauer
Miroslav Hoľka

čítať ďalej

Kategórie: Region

Pozvánka Kina Rimava

Mesto Hnúšťa - 16. máj 2017 - 13:28

Kino Rimava ponúka (nielen) deťom ďalšiu rozprávku, a to nie obyčajnú, ale muzikálovú. V nedeľu 28. mája 2017 o 15:00 hod. premietame animovaný muzikál SPIEVAJ.
Vstupné: 2 €
-------------------
Podnikavý chlapík Buster Moon má poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré zdedil po svojom otcovi. Všetko staví na jednu kartu - na veľkolepú talentovú spevácku súťaž, akú svet ešte nevidel. A rovnako ako je pestré zloženie zvieracích súťažiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý sa rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga. Busterova talentová show by nebola možno tak veľkolepá, keby sa jeho verná sekretárka slečna Crawlyová (chameleónka s veľmi neposednými očami) nepomýlila vo výške finančnej odmeny pre víťaza na letákoch, ktorými zaplavila mesto. A tak sa v deň súťaže pred Busterovým divadlom vytvorí dlhočizný rad nadšencov, ktorí veria vo svoje víťazstvo. Medzi nimi čakajú aj očividné talenty. Napríklad opičiak Johnny, syn gangstera, ktorý Johnnyho spev neuznáva, pretože banka sa s ním vykradnúť nedá. Rosita je zas tak zamestnaná výchovou svojich malých prasiatok, že si môže spievať maximálne v kuchyni. A hlasovo dokonalá slonica Mína zo seba pred ľuďmi nedokáže vydať ani hlások. Lenže keď máte sen, mali by ste za ním ísť, aj keby ste mali pri svojom snažení na chvíľu padnúť. Ako hovorí Buster Moon: „Na tom, že dopadnete na dno, je najlepšie to, že ďalej už vedie cesta len hore.“
-------------------
Réžia: Garth Jenings
Hrajú (v slovenskom znení): Maroš Kramár, Diana Mórová, Emma Drobná, Kamila Magálová, Štefan Skrúcaný, Roman Pomajbo, Peter Marcin, Richard Stanke, Michal Hudák, Vladimír Kobielsky, Eva Sakálová, Lukáš Frlajs, Patrik Vyskočil a ďalší
Krajina pôvodu: USA
Rok výroby: 2016

čítať ďalej

Kategórie: Region

Pozvánka na bábkovú hru Don Šajn

Mesto Hnúšťa - 15. máj 2017 - 9:24

Bábkové divadlo dospelých HnuBaDLo pri MsKS v Hnúšti uvádza paródiu pre deti i dospelých z dielne Antona Anderleho DON ŠAJN.
Premiéra hry je 16.mája 2017 o 16:00 hod. v bábkovej sále Domu kultúry v Hnúšti.
Vstupné: 2,-€
Réžia a scéna: Ľubomír Šárik
Hudobne sprevádza: Eva Vojenčiaková
Hrajú: Anna Grácová, Dana Selčanová, Filip Grác.
Inscenácia je venovaná zakladateľovi bábkového divadla v Hnúšti pánovi Kamilovi Hübnerovi.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Mesto Hnúšťa - 15. máj 2017 - 9:05
Platí do:  18.05.2017

Oznamujeme Vám, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Zber nebezpečného odpadu

Mesto Hnúšťa - 15. máj 2017 - 9:01
Platí do:  21.05.2017

Dňa 20.5.2017 (v sobotu) sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Tento bude prebiehať podľa harmonogramu, ktorý je uvedený v prílohe.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Environmentálne dni

Mesto Hnúšťa - 11. máj 2017 - 10:39

Deň vody a deň zeme - nielen v tieto dva dni sme sa na škole - v Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti venovali životnému prostrediu.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Biológia vážne

Mesto Hnúšťa - 11. máj 2017 - 10:20

Žiaci Gymnázia Mateja Hrebendu z tretej A triedy Milan Kyseľ, Daniel Šebo, Dominik Majdan a Lucia Hedvigová sa v mesiaci apríl zúčastnili okresného kola biologickej olympiády kategórie E v odbore geológia a botanika. M.Kyseľ obsadil 1.miesto, D.Šebo 2.miesto a D.Majdan 3.miesto v odbore geológia a postúpili do krajského kola. Lucka Hedvigová skončila na 3.mieste v odbore botanika. Krajské kolo biologickej olympiády sa konalo 3. mája v Banskej Bystrici, kde boli naši žiaci veľmi úspešní. D.Šebo obsadil 2.miesto, M. Kyseľ sa umiestnil na 3.mieste a D.Majdan na 7.mieste.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - 10. máj 2017 - 13:19
Platí do:  17.05.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Petronela Svinčiaková
Tomáš Olšiak
Roman Bača
Viera Šnircová
Stanislav Tomčík
Maroš Szajko

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

čítať ďalej

Kategórie: Region

OZNÁMENIE o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Mesto Hnúšťa - 10. máj 2017 - 10:12
Platí do:  25.05.2017

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v splnomocnenom zastúpení ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo podal dňa 25.4.2017 na tunajší stavebný

čítať ďalej

Kategórie: Region

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Hnúšťa za rok 2016

Mesto Hnúšťa - 9. máj 2017 - 9:15

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Hnúšťa za rok 2016

Kategórie: Region

Pripravený do praxe znamená byť úspešný

Mesto Hnúšťa - 9. máj 2017 - 8:22

Pripravený do praxe znamená byť úspešný!
Doplňte si vedomosti v odbore v Strednej odbornej škole v Hnúšti, overte si prax a s maturitným vysvedčením môžete nastúpiť na akúkoľvek pozíciu v kovovýrobe a strojárskom priemysle, nábytkárskej firme, alebo si napríklad zriadiť vlastný krajčírsky salón. Nové poznatky a vyššie vzdelanie vo vašom odbore vám pomôžu získať perspektívnejšie a výhodnejšie pracovné miesto vo firme, alebo si založiť vlastnú živnosť.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Stránky