Čítačka správ

Grant Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Mesto Hnúšťa - 5. máj 2017 - 10:39

Projekt Základnej školy Klokočova 742 Hnúšťa „Pomôžme si navzájom“ postúpil do druhého kola grantového programu. V druhom kole sa o tento grant uchádzali tri organizácie - Občianske združenie Horná Rimava, Gemerské grúne, o.z. a Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa. Grant Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ podporou verejnosti získala naša základná škola s počtom, hlasov 4 274 a dňa 4. 5. 2017 pani riaditeľka Mgr. Ľubica Henčová prevzala od pána Ing. Jaroslava Zachara, managera Tesca v Hnúšti, symbolický výherný šek v hodnote 1 300 €. Dôvodom nášho zapojenia sa do tohto projektu bolo obnovenie a zveľadenie priestranstva v okolí našej školy za pomoci komunitnej spolupráce a tým vytvorenie trvalej hodnoty, ktorá by ostala aj pre ďalšie generácie. Našou snahou bude vybudovať príjemné prostredie pre trávenie voľného času a zároveň deti a verejnosť vychovávať k ochrane životného prostredia, k pestovaniu verejnej zelene, zdôrazňovaniu dôležitosti separácie odpadu a uplatňovania ekologického myslenia a správania sa v každodennom živote. Ďalšou úlohou je podporiť participáciu verejnosti – rodičov, starých rodičov a pedagógov ako dobrovoľníkov - na zveľaďovaní životného prostredia.

Chceme všetkým poďakovať za podporu a dôveru, ktorú ste nám preukázali. Dúfame, že spoločne zažijeme radosť z možnosti zmeniť niečo v našom okolí. KK

čítať ďalej

Kategórie: Region

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Mesto Hnúšťa - 4. máj 2017 - 10:46

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Pavel Petrok. Podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/98 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

Kategórie: Region

ZÁPIS do MŠ Nábrežie Rimavy

Mesto Hnúšťa - 3. máj 2017 - 8:27

Z Á P I S
Riaditeľstvo Materskej školy Nábrežie Rimavy Hnúšťa oznamuje rodičom a verejnosti, že zápis detí do Materskej školy na školský rok 2017 / 2018 bude prebiehať v mesiaci M Á J

čítať ďalej

Kategórie: Region

Modernizácia základnej školy na Nábreží v Hnúšti

Mesto Hnúšťa - 2. máj 2017 - 10:31

Pero zaznamenávajúce najdôležitejšie míľniky v histórii, fungovaní a napredovaní Základnej školy na Nábreží Rimavy v Hnúšti do dnešných dní popísalo už mnoho stránok školskej kroniky. Svoju stopu začalo písať jej otvorením v roku 1962, následne vybudovaním ďalšej budovy – dnešného I. stupňa v roku 1988. Ďalej pokračovalo získaním právnej subjektivity v roku 2002 či získaním čestného názvu Základná škola Janka Francisciho Rimavského v roku 2012 pri príležitosti 50. výročia jej vzniku. Dnes však osušme toto staré, atramentové pero, zanechávajúce hoci vzácnu, no staršiu stopu o jej minulej existencii. Otvorme peračník roku 2017, vyberme moderné písacie pomôcky a poďme písať o súčasnosti tejto, počtom žiakov, najväčšej základnej školy v Hnúšti.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Výstava obrazov Šarloty Bottovej v knižnici

Mesto Hnúšťa - 2. máj 2017 - 10:14

Pozývame vás na výstavu obrazov Šarloty Bottovej, ktorá je inštalovaná v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti a potrvá do 31. mája 2017.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Ivka Kyseľová je majsterkou Českej republiky 2017 - Czech Open Poomsae!

Mesto Hnúšťa - 1. máj 2017 - 15:55

V sobotu 29.4.2017 Taekwondo klub Hnúšťa vycestoval s tromi pretekármi do susedných Čiech – Hradce nad Moravicí, kde sa konala medzinárodná súťaž Czech Open poomsae 2017. Súťaže sa mohli zúčastniť len pretekári s vyššími technickými stupňami , ktorým sa poomsae vylosovali tesne pred súťažou. Spolu 12 klubov z Česka, Slovenska a Rakúska bojovali o cenné tituly na dvoch súťažných plochách...

čítať ďalej

Kategórie: Region

Voľné pracovné miesta

Mesto Hnúšťa - 29. apríl 2017 - 16:58

ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest do NP „Škola otvorená všetkým“:

- odborný zamestnanec - školský špeciálny pedagóg,
- pedagogický asistent.

Podrobné informácie sú na stránke školy.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Návrh Záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2016

Mesto Hnúšťa - 28. apríl 2017 - 14:11

Mesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2016 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Stavanie "Mája"

Mesto Hnúšťa - 28. apríl 2017 - 13:56

Aj tento rok sme s našimi deťmi spoločne postavili strom života - Máj. Dievčatá za spevu pesničiek viazali na strom stužky a chlapci s ujom Zdenom ho spoločne postavili. Aj keď nám počasie neprialo,....

čítať ďalej

Kategórie: Region

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 15.5.2017.

Mesto Hnúšťa - 28. apríl 2017 - 7:13

 Primátor mesta

čítať ďalej

Kategórie: Region

Oznámenie o uložení zásielky

Mesto Hnúšťa - 27. apríl 2017 - 10:30
Platí do:  12.05.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Jana Radičová
Petra Trnavská
Martina Bauer
Peter Žipčák
Iveta Sendreiová
Veronika Grlačková
Ivan Bobák

čítať ďalej

Kategórie: Region

Spoločný Deň Zeme v našom meste

Mesto Hnúšťa - 27. apríl 2017 - 7:23

Pod záštitou Mesta Hnúšťa a CVČ oslavovali spoločne Deň Zeme (pripadajúci na 22.4.) deti  MŠ,  žiaci ZŠ a študenti S&Scar

čítať ďalej

Kategórie: Region

Ako sme oslávili DEŇ ZEME

Mesto Hnúšťa - 26. apríl 2017 - 17:11

Kde bolo, tam bolo a aj nebolo, na lúčke pod lesíkom stál veľký komín, ktorý po celom okolí šíril dym a zvieratká boli nešťastné.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani

Mesto Hnúšťa - 26. apríl 2017 - 13:03

OBEC RIMAVSKÁ BAŇA

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Svetový deň Zeme

Mesto Hnúšťa - 25. apríl 2017 - 13:38

Zem to je planéta prezázračná. Zelené stromy,modré mračná. Ona nás na sebe rada nosí. Chráňme ju, urobme pre ňu čosi. Aj takto znie začiatok tzv. Eko-hymny o našej planéte Zem....

čítať ďalej

Kategórie: Region

Významné literárne jubileum

Mesto Hnúšťa - 25. apríl 2017 - 11:01

18. apríla 2017 uplynulo 160 rokov od narodenia a 75 rokov od úmrtia spisovateľky, dramatičky a prekladateľky Terézie Vansovej.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Svetový deň kníh a autorských práv

Mesto Hnúšťa - 24. apríl 2017 - 15:03

23. apríl je osobitným dátumom pre svetovú literatúru.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Stavanie mája

Mesto Hnúšťa - 24. apríl 2017 - 8:56

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Vás srdečne pozýva na tradičné stavanie mája v piatok 28.apríla 2017 o 10:00 hod. na Námestie Janka Francisciho.
Môžete sa tešiť na vystúpenie Detského folklórneho súboru Zrkadielko a Dychovej hudby mesta Hnúšťa.

čítať ďalej

Kategórie: Region

APRÍL - mesiac bezpečnosti na cestách!

Mesto Hnúšťa - 21. apríl 2017 - 16:20

Ročne do najrizikovejšej skupiny vzniknutých dopravných nehôd patria okrem starých ľudí najmä deti. Preto už od detstva je jedným z cieľov v oblasti dopravnej výchovy v materských školách pripraviť deti na budúci samostatný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi a prakticky uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných cestných predpisov v role chodcu, spolujazdca, kolobežkára, cyklistu, korčuliara. Apríl – je mesiacom bezpečnosti na cestách a tak naša MŠ pozvala na návštevu p. Mgr. M. Migaľu – náčelnika mestskej polície mesta Hnúšte,...

čítať ďalej

Kategórie: Region

Pozvánka na seminár Sociálnej poisťovne

Mesto Hnúšťa - 21. apríl 2017 - 8:46

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, Vás pozýva na bezplatný odborný seminár pre zamestnávateľov na tému: Elektronická komunikácia zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou, najnovšie legislatívne zmeny. Miesto: Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, Kálmana Mikszátha č. 6, (zasadačka – kapacita 50 miest). Termín: 26.apríla 2017 (v stredu) o 9.00 h.
Program seminára :

čítať ďalej

Kategórie: Region

Stránky