Mesto Hnúšťa

Subscribe to kanál správ Mesto Hnúšťa
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva. (Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)
Aktualizácie: pred 12 hod 50 min

Voľné pracovné miesta

29. apríl 2017 - 16:58

ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest do NP „Škola otvorená všetkým“:

- odborný zamestnanec - školský špeciálny pedagóg,
- pedagogický asistent.

Podrobné informácie sú na stránke školy.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Návrh Záverečného účtu mesta Hnúšťa za rok 2016

28. apríl 2017 - 14:11

Mesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2016 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Stavanie "Mája"

28. apríl 2017 - 13:56

Aj tento rok sme s našimi deťmi spoločne postavili strom života - Máj. Dievčatá za spevu pesničiek viazali na strom stužky a chlapci s ujom Zdenom ho spoločne postavili. Aj keď nám počasie neprialo,....

čítať ďalej

Kategórie: Region

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 15.5.2017.

28. apríl 2017 - 7:13

 Primátor mesta

čítať ďalej

Kategórie: Region

Oznámenie o uložení zásielky

27. apríl 2017 - 10:30
Platí do:  12.05.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

Jana Radičová
Petra Trnavská
Martina Bauer
Peter Žipčák
Iveta Sendreiová
Veronika Grlačková
Ivan Bobák

čítať ďalej

Kategórie: Region

Spoločný Deň Zeme v našom meste

27. apríl 2017 - 7:23

Pod záštitou Mesta Hnúšťa a CVČ oslavovali spoločne Deň Zeme (pripadajúci na 22.4.) deti  MŠ,  žiaci ZŠ a študenti S&Scar

čítať ďalej

Kategórie: Region

Ako sme oslávili DEŇ ZEME

26. apríl 2017 - 17:11

Kde bolo, tam bolo a aj nebolo, na lúčke pod lesíkom stál veľký komín, ktorý po celom okolí šíril dym a zvieratká boli nešťastné.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani

26. apríl 2017 - 13:03

OBEC RIMAVSKÁ BAŇA

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Svetový deň Zeme

25. apríl 2017 - 13:38

Zem to je planéta prezázračná. Zelené stromy,modré mračná. Ona nás na sebe rada nosí. Chráňme ju, urobme pre ňu čosi. Aj takto znie začiatok tzv. Eko-hymny o našej planéte Zem....

čítať ďalej

Kategórie: Region

Významné literárne jubileum

25. apríl 2017 - 11:01

18. apríla 2017 uplynulo 160 rokov od narodenia a 75 rokov od úmrtia spisovateľky, dramatičky a prekladateľky Terézie Vansovej.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Svetový deň kníh a autorských práv

24. apríl 2017 - 15:03

23. apríl je osobitným dátumom pre svetovú literatúru.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Stavanie mája

24. apríl 2017 - 8:56

Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti Vás srdečne pozýva na tradičné stavanie mája v piatok 28.apríla 2017 o 10:00 hod. na Námestie Janka Francisciho.
Môžete sa tešiť na vystúpenie Detského folklórneho súboru Zrkadielko a Dychovej hudby mesta Hnúšťa.

čítať ďalej

Kategórie: Region

APRÍL - mesiac bezpečnosti na cestách!

21. apríl 2017 - 16:20

Ročne do najrizikovejšej skupiny vzniknutých dopravných nehôd patria okrem starých ľudí najmä deti. Preto už od detstva je jedným z cieľov v oblasti dopravnej výchovy v materských školách pripraviť deti na budúci samostatný pohyb v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi a prakticky uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných cestných predpisov v role chodcu, spolujazdca, kolobežkára, cyklistu, korčuliara. Apríl – je mesiacom bezpečnosti na cestách a tak naša MŠ pozvala na návštevu p. Mgr. M. Migaľu – náčelnika mestskej polície mesta Hnúšte,...

čítať ďalej

Kategórie: Region

Pozvánka na seminár Sociálnej poisťovne

21. apríl 2017 - 8:46

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, Vás pozýva na bezplatný odborný seminár pre zamestnávateľov na tému: Elektronická komunikácia zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou, najnovšie legislatívne zmeny. Miesto: Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota, Kálmana Mikszátha č. 6, (zasadačka – kapacita 50 miest). Termín: 26.apríla 2017 (v stredu) o 9.00 h.
Program seminára :

čítať ďalej

Kategórie: Region

Oznámenie o uložení zásielky

21. apríl 2017 - 8:42
Platí do:  05.05.2017

Mesto Hnúšťa - Mestský úrad oznamuje, že

František Hromek
Roderika Detranová
Štefan Belica

má na Mestskom úrade v Hnúšti uloženú listovú zásielku.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Mestské zastupiteľstvo 031 18.04.2017

21. apríl 2017 - 8:37
Číslo MsZ:  31

 Zápis z 31. zasadnutia MsZ v Hnúšti konaného dňa 18.4.2017.

Kategórie: Region

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

21. apríl 2017 - 8:33

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jozef Cibuľa. Podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/98 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

Kategórie: Region

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

21. apríl 2017 - 8:31

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Petra Tabačiarová, Rebeka Tabačiarová, Andrej Tabačiar, Karin Cibuľová, Štefan Cibuľa. Podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/98 Z.z.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Oznámenie o zámere predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

19. apríl 2017 - 17:15
Platí do:  11.05.2017

Mesto Hnúšťa zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hnúšťa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 31/405/2017 oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Hnúšťa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

čítať ďalej

Kategórie: Region

Pozvánka Kina Rimava

18. apríl 2017 - 11:16

Viete, čo robia vaši štvornohí miláčikovia, keď nie ste doma? Odpoveď na túto otázku nájdete v animovanej rodinnej komédii TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV, ktorú premietame v Kine Rimava v nedeľu 23. apríla 2017 o 15:00 hod. Vstupné: 2 €

čítať ďalej

Kategórie: Region

Stránky